Eindexamenexpositie Klassieke Academie

Zondag 5 juni t/m zondag 26 juni 2016 is de eindexamenexpositie van de Klassieke Academie voor Beeldende kunst.

De opening van de eindexamenexpositie schilderkunst en beeldhouwkunst vond plaats op 5 juni 2016 in de Martinikerk in Groningen. De expositie werd geopend door Klaas Koops, beeldend kunstenaar en alumnus van de Klassieke Academie.

De beeldhouwwerken zijn te zien in de Martinikerk, schilderkunst in Kunstlievend Genootschap Pictura in Groningen.

Openingstijden Martinikerk: 7 t/m 9, 11, 14 t/m 16, 21 t/m 25 juni 2016 van 11.00 – 17.00 uur. Heleen is zaterdagmiddag 11 juni (14.00-17.00 uur) , donderdagmorgen 16 juni (11.00 – 14.00 uur) en vrijdagmiddag 24 juni (14.00-17.00 uur) persoonlijk aanwezig.

Martinikerkhof 3, Groningen.

Openingstijden Pictura: woensdag tot en met zondag van 13.00 – 17.00 uur.

Sint Walburgstraat 1, Groningen.